Parisuhdeväkivallan tekijätyö

Parisuhdeväkivallan tekijätyö on väkivallan tekijöiden kanssa tehtävää työtä. Tekijätyössä pyritään saamaan tekijä pohtimaan omia henkilökohtaisia syitään väkivallan tekoon ja toimintatapojaan erilaissa tilanteissa sekä löytämään uusia tapoja käyttäytyä niissä.

Parisuhdeväkivalta nostattaa monenlaisia tunteita. Tekijätyön tavoitteena on edistää tekijän ja koko perheen turvallisuutta ja hyvinvointia, ehkäistä väkivallan toistumista sekä vähentää parisuhdeväkivallan seurauksia.

Perhe- ja parisuhdeväkivalta aiheuttaa terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja niin tekijälle, perheelle kuin yhteiskunnalle mm. suurina terveydenhuollon kustannuksina, lasten erilaisina ongelmina ja sairauspoissaoloina työstä.

Yksilön, perheiden ja yhteiskunnan näkökulmasta olisi tärkeää, että tekijät saisivat apua, eikä väkivalta jatkuisi nykyisessä tai tulevissa suhteissa.

Väkivallan muodot

Väkivaltaa on monenlaista, eikä yleisellä tasolla monia väkivallan muotoja edes mielletä väkivallaksi. Väkivallan muotoja ovat:

  • fyysinen väkivalta
  • henkinen väkivalta
  • seksuaalinen väkivalta
  • taloudellinen väkivalta
  • sosiaalinen väkivalta
  • lapsiin kohdistuva väkivalta
  • lasten käyttö väkivallan välineenä
  • kulttuurinen tai uskontoon liittyvä väkivalta
  • vainoaminen.

Ota rohkeasti yhteyttä