Esittely

Täällä kohtaamista kanssasi odottaa ihmissuhdetyön ammattilainen, jonka elämän polut ovat kuljettaneet seksuaalisuuden ja väkivaltatyön parissa työskentelyyn.

Työhistoriani on alkanut 1990 -luvulla ehkäisevän päihdetyön parissa, siirtyen myöhemmin kuntouttavaan päihdetyöhön. Kohtasin työssäni nuoria, joiden rajoja oli rikottu lapsena ja nuorena. Halusin saada ammatillista osaamista seksuaalisuuden käsittelyyn liittyvissä asioissa, jotta voin ammatillisesti työskennellä paremmin päihdeongelmaisten nuorten kanssa. Niinpä valmistuin vuonna 2007 seksuaalineuvojaksi.

Tieni vei kuitenkin päihdetyöstä lastensuojeluun ja siitä turvakotityöhön, jota tein reilut kuusi vuotta. Tuolloin ajattelin, että väkivallan uhrien lisäksi myös tekijöiden tulisi saada apua. Kävin Espoon Lyömättömän Linjan tekijätyönkoulutuksen ja aloin tehdä väkivaltaa parisuhteissaan käyttävien miesten kanssa yksilö- ja ryhmäohjausta.

Turvakotityön muututtua kolmivuorotyöksi, halusin jatkaa matkaa ja pääsin aikuissosiaalityön pariin. Tässä työssä olen edelleen ja työhöni sisältyvät mm. aluetyö, asunnottomien ja vankilasta vapautuvien asiat sekä työryhmätyöskentelyä liittyen parisuhdeväkivaltaan ja lapsikohteiseen seksuaalisuuteen. Koen, että ihmisen sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin sekä parisuhteeseen liittyvät ongelmat vaikuttavat hänen kokonaisvaltaiseen elämänhallintaansa. Niin henkilökohtaisen kuin ammatillisen kokemukseni kautta minulla on myös vahva romanikulttuurin tuntemus.

Koulutukset:

Seksuaaliterapeutti 2021
Lyömätön tie – Väkivallan katkaisuohjelman® prosessikoulutus 2015
Sosionomi AMK 2012
Seksuaalineuvoja 2007
Sosiaalityön perusopinnot 2006
Päihdetyön ammattitutkinto 2003
Vaativan lastensuojelutyön erikoistumisopinnot 2001

Näiden lisäksi olen tehnyt yhteiskuntatieteiden opintoja Kokkolan ja Kuopion yliopistoihin. Oulun yliopistossa suoritin kasvatustieteiden laitoksella väkivaltatyön kokonaisuutta, johon sisältyi seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja prostituutio. Edellä mainittujen lisäksi muita lyhyitä sosiaalialaan, potilasturvallisuuteen, tietosuojaan ja dialogisuuteen liittyviä koulutuksia.

Keskeistä työssäni minulle on olla aito, luonnollinen, läsnä oleva ja toista ihmistä kunnioittava terapeutti. Olen helposti lähestyttävä, empaattinen, kannustava ja huumorintajuinen, toisinaan rento ja räiskyvä, mutta tilanteen niin vaatiessa myös hyvin herkkä ja sensitiivinen.

Minulle ensiarvoisen tärkeitä asioita asiakastyössä ovat turvallisuus ja luottamuksellisuus. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeitakin asioita voi pohtia ja tutkia luottamuksellisesti. Pidän tärkeänä tasavertaista, avointa ja yhteistyöhön perustuvaa vuorovaikutussuhdetta.